Z KODEM MAJ 26 % RABATU Z KODEM MAJ 26 % RABATU Z KODEM MAJ 26 % RABATU Z KODEM MAJ 26 % RABATU Z KODEM MAJ 26 % RABATU
Z KODEM MAJ 26 % RABATU Z KODEM MAJ 26 % RABATU Z KODEM MAJ 26 % RABATU Z KODEM MAJ 26 % RABATU Z KODEM MAJ 26 % RABATU

REGULAMIN OPTIDIET obowiązujący od 20.02.2023r.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę OptiDiet.
 2. Właścicielem marki OptiDiet jest firma DIETOWO Sp. z o. o., mieszcząca się przy ulicy Kolejowej 87 w Łajskach o numerze NIP: 5273040142.
 3. Klientem (usługobiorcą) jest osoba fizyczna lub firma, która zamawia usługę oferowaną przez OptiDiet.
 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  – adres poczty elektronicznej: catering@optidiet.pl
  – pod numerem telefonu: +48 530-772-029
 5. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i/lub w formie wiadomości SMS na podany przez Klienta numer telefonu (usługa Newsletter). 
 6. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Warunkiem korzystania z oferowanych usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacja.
 8. Zmiany w regulaminie zaczynają obowiązywać od publikacji ich w serwisie www.optidiet.pl

Złożenie zamówienia i płatności

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na przygotowanie i dostawę produktu przez okres abonamentowy zgodnie z zamówieniem.
 2.  Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny OptiDiet. Jest to pięcio lub trzy posiłkowy zestaw. Każdy posiłek jest osobno pakowany w plastikowe opakowanie  zgrzane folią  oraz zawierające naklejki z nazwą, alergenami, wartościami odżywczymi, kaloriami, informacją o prawidłowych warunkach przechowywania jak i datą produkcji i terminem do spożycia.  Każdy zestaw jest zapakowany w papierową torbę OptiDiet.
 3. DIETOWO Sp. z o. o. oferuje w swojej usłudze catering dietetyczny w 5 rodzajach diet :
  1. Dieta Wegetariańska
  2. Dieta Standard
  3. Dieta Sport
  4. Dieta o niskim indeksie glikemicznym
  5. Dieta Ketogeniczna
 4. Zamówienie diety OptiDiet następuje online, mailowo lub telefonicznie, a jego realizacja odbywa się najwcześniej po dwóch dniach roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 5. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu 530-772-029. Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą maila catering@optidiet.pl, formularza zamieszczonego na stronie www.optidiet.pl lub www.dietly.pl
 6. Zamawiający online lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do doboru odpowiedniej diety oraz złożenia zamówienia: rodzaj diety, kaloryczność posiłków wchodzących w skład diety, okres czasu przez który dieta będzie dostarczana (okres abonamentowy). Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne, kontaktowe oraz adres do dostawy. 
 7. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych klient jest zobowiązany poinformować o nich konsultanta OptiDiet przed złożeniem zamówienia.
 8. Usługodawca nie realizuje diet z wkluczeniami, jeżeli klient podczas składania zamówienia dopisze prośbę o wyeliminowaniu poszczególnych produktów, zostanie poinformowany przez Usługodawcę o niemożliwości wykonania takiej usługi. Jeżeli klient nie rozwiąże umowy przed rozpoczęciem abonamentu Usługodawca zobowiązuje się wysłać produkt na czas nie biorąc pod uwagę dodatkowych wymogów Klienta.
 9. W razie zatajenia problemów zdrowotnych przez klienta, firma DIETOWO Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.
 10. Płatności odbywają się poprzez system online na konto bankowe lub przez stronę optidiet.pl poprzez wykorzystanie usługi tpay.com PayU bądź Elavon Financial Services
 11. System płatności Tpay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A.
  ul. Św. Marcin 73/6
  61-808 Poznań
 12. Płatność za catering OptiDiet musi zostać dokonana przed realizacją zamówienia. W przypadku przelewu tradycyjnego Klient jest zobowiązany wysłać jego potwierdzenie wygenerowane z banku na adres mailowy catering@optidiet.pl
 13. OptiDiet zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie.
 14. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie na podany adres e-mail. E-mail podsumowujący zawiera: dane do dostawy, daty dostawy, wybraną ofertę.
 15. Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zestawu. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.
 16. Zamówienia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 17. OptiDiet zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT jeżeli klient podczas składanie zamówienia poda dane firmy niezbędne do wystawienia faktury. Usługodawca, wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT w wersji elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu.
 18. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klientowi nie przysługuje odstąpienie od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Polityka zwrotów i/lub anulowania zamówienia

 1. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia klient ma możliwość zrezygnowania z niego najpóźniej dzień przed przewidywaną dostawą do godziny 6:00 rano. Rezygnacja odbywa się przez Panel Klienta lub mailowo. Firma DIETOWO Sp. z o. o. zobowiązuje się do całkowitego zwrotu kwoty na konto, z którego wpłynęła płatność za zamówienie.
 2. W trakcie trwania abonamentu klient ma prawo do zrezygnowania z dni, których jeszcze nie wykorzystał. Firma DIETOWO Sp. z o. o. zobowiązuje się wykonać przelew zwrotny pomniejszony o kwotę zestawów, które zostały już wysłane. Jeżeli klient skorzystał z rabatu przysługującego za długość zamówienia to kwota zwrotu nie obejmuje uznanej wcześniej zniżki.
 3. W przypadku wstrzymania produkcji z przyczyn zakażenia wirusem, któregokolwiek z pracowników, firma zastrzega sobie prawo do odmówienia zwrotu pieniędzy za abonament wykupiony na okres kwarantanny. Wówczas klientowi nie przepada, żaden dzień opłaconego zamówienia a jest on realizowany w najbliższy dzień po wznowieniu pracy firmy.

Dostawa

 1. Dostawa odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości dostępnych w trakcie składania zamówienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Klient zaznacza w zamówieniu, do której godziny najpóźniej kurier ma dostarczyć zestaw. Dostawa na terenie Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic odbywa się od niedzieli do piątku w godzinach 17:00-23:00. Dostawa do pozostałych miejscowości odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach 2:00-9:00 rano.
 2. W przypadku dni wolnych od pracy dostawy mogą być realizowane  w inny sposób niż wskazane w powyższym punkcie, o czym Usługodawca odpowiednio wcześniej poinformuje Klientów. 
 3. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę oraz zewnętrzną firmę kurierską. 
 4. Koszt dostawy  zostanie każdorazowo wskazany lub podany Klientowi podczas składania zamówienia. 
 5. W razie nieodebrania przez Klienta zamówienia, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub zaginięcie zamówienia po pozostawieniu go przez kuriera w wyznaczonym miejscu przez klienta jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.
 6. Klient ma prawo do zmiany adresu dostawy zgłaszając taką informację mailowo lub telefonicznie  w przeddzień dostawy do godziny 08:00.

Zawieszenie i zmiana zamówienia

 1. Klient może wstrzymać dostawę podczas trwania abonamentu po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym powiadomieniu biura obsługi OptiDiet, dostępnym pod adresem mailowym: catering@optidiet.pl lub pod numerem telefonu 530-772-029. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona nie później niż na jeden dzień poprzedzający dostawę do godziny 6:00. Ilość zawieszonych dni zostaje automatycznie przeniesiona na koniec abonamentu lub według prośby klienta.
 2. W przypadku zmiany diety lub kaloryczności w trakcie okresu abonamentowego, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty w terminach wskazanych przez usługodawcę. W takim przypadku usługodawca wskaże też Klientowi informację o tym, w jakich terminach otrzyma produkt o wyższej wartości – który uzależniony jest od terminu dokonania przez Klienta zapłaty. Klient ma możliwość dokonania zmiany Produktu na Produkt o wyższej wartości w drodze indywidualnego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta – e-mailowo lub telefonicznie. 
 3. W przypadku kiedy produkt zmieniany jest na produkt o niższej wartości następuje zwrot w postaci punktów lojalnościowych w przeliczeniu: 1 zł = 100 pkt. lub w przypadku braku panelu klienta usługobiorca otrzyma kod zniżkowy do wykorzystania przy kolejnym zamówieniu
 4. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za całe zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. 
 5. Zawieszenie dostaw może trwać do 30 dni roboczych. Po tym okresie pozostałe dni abonamentu zostają anulowane. 
 6. W okresie świątecznym i długich weekendów w realizacji zamówienia może nastąpić przerwa o czym klient będzie poinformowany z wyprzedzeniem.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z Usługą:
  a) reklamacja dostawy/braku dostawy – reklamacja musi zostać złożona w dniu, do którego Klient składa reklamacje do godziny 12:00.
  2) reklamacja produktu – reklamacja musi zostać złożona najpóźniej na drugi dzień od otrzymania produktu do godziny 12:00.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami korzystającymi z praw przysługujących konsumentowi rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamację należy złożyć drogą mailową pod adres: catering@optidiet.pl.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy (w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania, adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, w przypadku osób prawnych: nazwę firmy, adres siedziby firmy, adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby firmy, adres e-mail oraz dane – imię, nazwisko, adres kontaktowy, adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania w postępowaniu reklamacyjnym); opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca ma obowiązek przesłać Usługodawcy w postaci fotograficznej dowód świadczący o wadliwym produkcie. Zdjęcie powinno zostać wysłane na adres catering@optidiet.pl.
 6. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Przesłanie danych wymaga wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratorów danych DIETOWO Sp. z o. o., ul. Jana Kazimierza 21A/57, 01-248 Warszawa. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia zamówienie cateringu .
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, przetwarzanych po przesłaniu danych, jest DIETOWO Sp. z o. o., ul. Jana Kazimierza 21A/57, 01-248 Warszawa.
 3. Przetwarzanie danych Usługobiorcy po ich przesłaniu nie jest objęte zakresem Usługi.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przeglądarki internetowej: Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, Opera w wersji 9.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 12.0 lub wyższej z dostępem do Internetu.
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript. Wyłączenie w przeglądarce możliwości dopisywania plików Cookies może potencjalnie wpłynąć negatywnie na świadczenie Usługi w Serwisie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Usługobiorcą, po upływie 30 minut od ostatniej czynności Usługobiorcy wykonanej w Serwisie.

Ochrona danych osobowych

 1. Przesłanie danych wymaga wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratorów danych jest DIETOWO Sp. z o. o., zgodnie z klauzulą na formularzu aplikacyjnym. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia złożenie zamówienia cateringu.
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, przetwarzanych po przesłaniu danych, jest DIETOWO Sp. z o. o., ul. Kolejowa 87, 05-119 Łajski, NIP: 5273040142
 3. Przetwarzanie danych Usługobiorcy po ich przesłaniu nie jest objęte zakresem Usługi.

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest firma cateringowa DIETOWO Sp. z o. o., ul. Kolejowa 87, 05-119 Łajski, NIP: 5273040142

GWARANCJA SATYSFAKCJI


Nasza Gwarancja Pełnej Satysfakcji to więcej niż tylko obietnica – to pewność, że Wasze oczekiwania zostaną spełnione w pełni! Zamawiając catering u nas, macie możliwość zrezygnowania w dowolnym momencie, jeśli jakość naszych dań nie spełni Waszych oczekiwań.

Co zyskujecie dzięki naszej Gwarancji Pełnej Satysfakcji?

Bezpieczeństwo: Nie ryzykujecie ani grosza, korzystając z naszych usług. Jesteśmy pewni jakości naszych potraw, dlatego oferujemy zwrot pieniędzy za nie wykorzystane dni.

Wygodę: Nasz catering to nie tylko pyszne posiłki, to także wygoda i oszczędność czasu. Bez obaw możecie skupić się na swoich sprawach, a my dostarczymy Wam zdrowe i smaczne jedzenie.

Spokój ducha: Nie musicie martwić się jakością ani związanymi z nią ryzykami. Nasza Gwarancja Pełnej Satysfakcji daje Wam pewność, że dostaniecie to, na co zasługujecie.

Zamówcie catering już teraz i przekonajcie się sami, dlaczego nasi klienci uwielbiają naszą usługę. Jesteśmy tutaj, aby Was obsłużyć i zadbać o Wasze podniebienia. Gwarantujemy pełną satysfakcję – teraz to Wy jesteście na wygranej stronie!